CENA zahŕňa vždy:

  1. redaktorský rozhovor so snúbencami
  2. prípravu konceptu časopisu
  3. redaktorskú prácu
  4. tvorbu autorských textov
  5. autorizáciu textov
  6. tvorbu originálneho personalizovaného grafického layoutu
  7. autorizáciu grafiky
  8. prípravu pre tlač

8 stranový časopis – 360 EUR

12 stranový časopis – 490 EUR

16 stranový časopis – 630 EUR

+ tlač

K cene sa vždy pripočítava cena za tlač. Pri počte kusov 50 formátu A4 sa môže pohybovať medzi 100 – 150 EUR (podľa typu papiera).

Darček

Ku každému časopisu ONLINE ČASOPIS ZADARMO. Ako bonus dostanete od nás špeciálne upravenú elektronickú podobu časopisu, ktorú môžete poslať všetkým kamarátom a príbuzným, ktorí vašu svadbu nestihli.

Copyright © 2017 - 2023 by Julia. All Rights Reserved.